Angel Marc

Dernier album

M

arc Angel, né en 1960 à Diekirch, vit et travaille à Beckerich.
Graphiste et illustrateur de formation, Marc Angel est aussi bien scénariste que dessinateur (“Le trésor d’Useldange”, “Schichtwiessel”), mais il a également collaboré avec les auteurs Jean-Louis Schlesser (“Le Yas”, “La Mauvaise heure”), Samuel Hamen (“Zeeechen”, Lëtzebuerger Buchpräis 2020) et Charles Meder (“Schortgen”).

 

Sélection d’albums:

– Här a Meeschter
– La Mauvaise heure
– Schortgen [En Eisefrësser an der Chamber]
– Zeeechen. Erzielungen a grafesch Geschichten
– Den Edouard – op der Gare
– De Jas kënnt zréck. Déidlech Allianz.
– Schichtwiessel. Eng Déifferdanger Aarbechtergeschicht
– De Schëmmelreider vun Useldeng. Dem Här vu Roudemaacher seng lescht Hoffnung
– De Jas. Eng Éislekler Legend.
– …